ADAPTACJA NOWYCH URZĄDZEŃ

A oto inny przykład dotyczący adaptacji ob­cych urządzeń na ziemi japońskiej: system me­tryczny, zapoczątkowany w 1799 r. we Francji, przejęty został przez Holendrów w r. 1816 i w związku z tym był — poprzez Naukę Holender-wcześnie znany w Japonii. Książka pt. Przejście Japonii na system me­tryczny (1917), opracowana przez Japoński Ko­mitet Popierania Systemu Metrycznego, przed­stawia dzieje ustanowienia tego systemu w Ja­ponii w roku 1891, kiedy to po raz pierwszy, w formie ustawy, ustanowiono tu regulację wag i miar. Ale już pięć lat wcześniej Japonia zde­cydowała się podpisać Traktat Metryczny i akt ten zawarty został w 1886 r.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)