AKCEPTACJA POGLĄDU

Akceptacja tego poglądu ozna­cza coś więcej aniżeli tylko przyjęcie do wiado­mości pewnej koncepcji teoretycznej, gdyż opo­wiedzenie się za takim właśnie ujęciem polityki naukowej pociąga za sobą konsekwencje prak­tyczne, z których jedna przynajmniej ma fun­damentalne znaczenie — jest nią mianowicie ko­nieczność współudziału społeczności uczonych w procesie zarządzania nauką. Inaczej okaże się rychło, że miejsce polityki naukowej zajmie manipulowanie nauką, którego ujemne efekty łatwo przewidzieć. Decydować o nauce bez nau­ki znaczy działać na szkodę nauki; i nie tylko nauki.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)