AKTUALNA SPRAWA

Sprawa ta przybiera na aktualności, tym bar­dziej że wiele zjawisk wskazuje na ewolucję sa­mego pojęcia polityki państwowej, która w co­raz mniejszym stopniu zakłada potrzebę rządze­nia ludźmi, a w coraz większej mierze polega na zarządzaniu procesami wytwórczymi. Zaznaczyć przy tym należy, że „technokratyczny” model współdziałania uczonych w rządzeniu państwem uważany jest dziś za tak samo przestarzały jak model „decyzjonistyczny”, skoro oba zakłada­ły seperację między doradczą funkcją uczonych funkcją sprawowania włady: pierwszy pole­gać miał na „urzeczowieniu polityki” co prowa­dzić miało do „zmierzchu ery ideologii”, drugi zaś traktował uczonego jako eksperta, którego zadanie wyczerpywało się z chwilą dostarczenia odpowiednich informacji, co miało uwalniać na­ukę od potrzeby wartościowania różnorodnych posunięć politycznych.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)