AKTYWNOŚĆ INTELEKTUALNA

Jeżeli rację ma Norbert Wiener twierdząc, że aktywność intelektualna — niezbędny warunek naukowych odkryć wynikających ze świadomej i metodycznej działalności, jaka ma na celu zwalczanie bezładu i porządkowanie świata — polega na zmaganiu człowieka z siłami przyro­dy, to wydaje się, że już od chwili narodzenia się współdziałania uczonych z państwem poja­wia się ich konflikt z różnego rodzaju instytu­cjami, które są niemal zawsze traktowane jako coś krępującego twórczość, a nie jako partner umożliwiający pracę badawczą. Skłonność do uważania potencjalnego sojusznika za faktycz­nego antagonistę zrodziła się stąd, że znalezienie optymalnej formy współdziałania między „pań­stwem” a „nauką” jest rzeczą bardzo trudną.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)