ASPEKT STRUKTURY KADRY

Ten aspekt struktury ka­dry naukowej — rozpatrywanej pod kątem wi­dzenia wieku społeczności ludzi nauki — rów­nież zasługuje na uwagę. Zadanie harmonijnego łączenia wiedzy i doświadczenia starszej gene­racji naukowców z walorami, jakie wnoszą ich młodsi koledzy, powinno być rozwiązane na wy­działach, w laboratoriach i instytutach nauko­wych. Cytowany przez Dobrowa akademik M. Ławrentiew wskazuje, że: „Wielkie rezerwy potencjału naukowego znaleźć można poprzez właściwe łączenia umiejętności młodej kadry naukowej, jej umiejętności twórczych z do­świadczeniem i mądrością starszej generacji. Mamy tutaj pewien rodzaj masy krytycznej, po­dobnie jak w reaktorze atomowym, kiedy «tro- chę — znaczy źle» i «wiele — znaczy źle». Aby zdawać sobie sprawę co jest potrzebne, trzeba mieć talent organizatora nauki”.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)