BŁYSKOTLIWE OSIĄGNIĘCIA

Zanim owoce najbardziej błysko­tliwych osiągnięć naszego stulecia (z podróżą na Księżyc na czele) będą mogły być przeszczepio­ne na grunt życia codziennego zwykłych oby­wateli, upłyną na pewno dziesiątki lat, podczas których nadal rozwijać się będą przede wszyst­kim te dziedziny nauki i techniki, które gwa­rantują osiąganie najbardziej efektownych re­zultatów. Toteż coraz powszechniejsze staje się przekonanie, że zapewnienia o dobroczynnych konsekwencjach postępu naukowo-technicznego są tak: długo jedynie werbalne, jak długo nie zostaną zapewnione praktyczne efekty wykorzy­stania tego postępu, gdyż człowiek przeciętny odczuwa postęp przede wszystkim jako zmianę warunków swego powszedniego bytowania.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)