BOGATE TRADYCJE

Skupiły się tu bogate tradycje badań teoretycznych i technicz­nych. Nic więc dziwnego, że główne siły twór­cze radzieckich matematyków, uczonych i spe­cjalistów w różnych dziedzinach wiedzy koncen­trują się w zakładach naukowych szkół wyż­szych, przy czym wysoki poziom naukowy wielu radzieckich uniwersytetów i instytutów znany jest dobrze na całym świecie.W ciągu ostatnich lat wiele zrobiono dla roz­woju nowych placówek akademickich nauki ra­dzieckiej. W donieckim ośrodku naukowym Ukraińskiej Akademii Nauk utworzono insty­tuty fizyczny i matematyczny oraz instytut zaj­mujący się ekonomiką przemysłu i Instytut Ma­tematyki Stosowanej. W Irkucku powstało mia­steczko akademickie Wschodnio-Syberyjskiego Oddziału Syberyjskiego Wydziału Akademii Nauk ZSRR.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)