BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH

Brak co prawda szczegółowych danych liczbowych o tych ludziach, którzy pracują w przemyśle, ale moż­na zaryzykować twierdzenie, że ich liczba nie jest wysoka. Naukowcy zajmują się nauczaniem lub badaniami. Tylko niewielu zajmuje kierow­nicze stanowiska i pełni analogiczne funkcje. Jednakże znaczna ich liczba (która wszakże ogólnie rzecz biorąc, stanowi znikomy procent całej ludności) pełni funkcje administracyjne bądź na stanowiskach państwowych, bądź w przemyśle prywatnym.Na ogólną liczbę 880 000 ludzi z wykształce­niem wyższym tych, którzy prowadzą badania, jest około 40 000. Wśród nich około 30 000 ma wyższe tytuły i stopnie uniwersyteckie, 5000 dyplom inżyniera lub technika, 5000 zaś — wy­kształcenie medyczne; liczba nauczycieli sięga około 29 000.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)