CHARAKTER ORGANIZACJI NAUKI

Charakter organizacji nauki uwarunkowany jest charakterem wiedzy naukowej, a pojęcie or­ganizacji systemów naukowych jest kategorią historyczną. Formują się one wraz z postępem naukowo-technicznym ludzkości i pod bezpo­średnim wpływem konkretnych społeczno-ekonomicznych czynników. Wychodząc od doświad­czeń historycznych funkcjonowania nauki i jej natury możemy sformułować propozycję prawa życiowej aktywności organizmu nauki: główną cechą organizacji nauki jest jej charakter syste­matyczny, a z chwilą utraty tej cechy przestaje ona być nauką. Z punktu widzenia treści nauka staje się wówczas zbiorem oddzielnych faktów, a z punktu widzenia organizacji nauki — zbio­rowiskiem oddzielnie działających grup amatorów-zbieraczy.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)