CHARAKTER SFORMUŁOWAŃ

Jak widać, oba te sformułowania mają charakter jedynie roboczy, a raczej wskazują kierunek dalszych badań, niż podsumowują dotychczaso­we osiągnięcia, co jest ważne przede wszystkim dlatego, że szereg zagadnień wiążących się z tym problemem nadal stoi otworem; dotyczy to głównie współzależności między społecznościami uczonych a innego rodzaju społecznościami, ja­kie tworzą całość współczesnego życia społecz­nego. Okazuje się przy tym, że teoretycznie naj­płodniejsze i praktycznie najdonioślejsze są te problemy, które rodzą się na „międzyspołecznościowym styku”, będącym wypadkową różno­rodnych działań lub zaniedbań społecznych.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)