CIĄGŁE NARZEKANIA

Dzieje się to przy akompaniamencie cią­głych narzekań na brak fachowców we wszyst­kich dziedzinach gospodarki narodowej krajów rozwijających się, przy czym paradoksalność sy­tuacji polega na tym, że szanse zatrudnienia wy­bitnych specjalistów są tam znikome z uwagi na minimalne nakłady tych państw na badania naukowe i niedorozwój instytutów badawczych, uniwersytetów itd. Na ten cel mogą one prze­znaczyć 0,2% lub 0,4% dochodu narodowego, podczas gdy w państwach wysokorozwiniętych przeznacza się często aż 4%.W świetle tych uwag jest jasne, dlaczego roz­wiązanie wielu problemów trapiących państwa Trzeciego Świata przerasta możliwości nie tylko jednego, ale także grupy kilku tych krajów, i dlaczego istniejąca sytuacja zmusza do poszu­kiwania wyjścia w drodze koordynacji między­narodowej.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)