CO BYŁO PLANEM

W ten sposób to, co było planem (per­spektywicznym, długo- lub krótkoterminowym itp.) staje się w miarę realizacji jedynie progra­mem przedstawianym poszczególnym placów­kom ,.do wykonania”. Wyżej opisany proces jest celowo uproszczony, ale mechanizm konkretne­go funkcjonowania planów upoważnia do stwierdzenia, że od momentu uchwalenia nastę­puje stopniowy proces fetyszyzacji planu, prze­jawiający się głównie w oporze państwowego aparatu biurokratycznego przeciw jakimkolwiek choćby i najbardziej uzasadnionym — we­wnętrznym przesunięciom, przy czym zapomi­na się, że każdy plan ma przecież charakter ra­mowy, tzn. że jest — inaczej mówiąc — global­nym sformułowaniem strategii działania, pod­czas gdy wybór odpowiedniej taktyki zależy od oficerów sztabowych różnego stopnia, którzy winni koordynować cele i zadania.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)