CZAS WIELKIEJ PRÓBY

Dopiero jednak z górą sto lat później nad­szedł dla uczonych czas wielkiej próby — Wiel­ka Rewolucja Francuska, z której dziejami wią­żą się nazwiska wielu myślicieli, a w ich liczbie ostatniego z filozofów wieku Oświecenia, jedy­nego, który w niej wziął udział i który padł jej ofiarą — Condorceta . On właśnie był tym, któ­ry idąc śladami Bacona chciał zdemokratyzować strukturę społeczności uczonych, a także — co w tej chwili najważniejsze — upatrywał lep­szą przyszłość ludzkości w sojuszu dobrze zorga­nizowanej nauki z dobrze zorganizowanym pań­stwem. W swym słynnym Szkicu obrazu postę­pów ducha ludzkiego poprzez dzieje (I’Esquisse d’un tableau historiąue des progres de l’esprit humain) marzył o ustanowieniu w możliwie nie­zbyt odległej przyszłości pewnego rodzaju „po­działu pracy pomiędzy «władzą» i «nauką»”; spodziewał się też, że przedstawiciele władzy będą na tyle rozsądni, aby nie nakazywać doko­nywania wynalazków, lecz starać się korzystać z już dokonanych.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)