DAWNA I NOWA GENERACJA UCZONYCH

W krajach rozwijających się — pisze on — gdzie nauka nowoczesna została niedawno za­szczepiona lub dopiero zaczyna się rozwijać, wielorakie związki powstałe w wyniku tego pro­cesu wymagają szczególnej troski i przystoso­wania z punktu widzenia kulturalnego, społecz­nego i politycznego. Ludzie nauki natrafiają tam na mur analfabetyzmu, zabobonów i przesądów, ścierają się z poglądami i postawami przesta­rzałymi. Muszą uczynić ogromny wysiłek, aby zlikwidować to swe odizolowanie, stworzyć at­mosferę sprzyjającą rozwojowi nauki oraz roz­wojowi kulturalnemu, społecznemu i politycz­nemu. W Indiach np. ludziom nauki przeciw­stawiają się elementy tradycjonalistyczne, szu­kające rozwiązania wielu problemów nie na dro­dze naukowej.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)