DOSKONALENIE PRZEZ NARÓD

Powiedzenie jednego z członków rewolucyj­nego Konwentu, że „Republika nie potrzebuje uczonych”, przeszło do historii, mimo że nie za­wierało ani krzty prawdy. Kiedy bowiem, u schyłku 1794 r., inny uczestnik tego zgroma­dzenia pisał raport o stanie państwa, stwierdzał niedwuznacznie, że właśnie zagrożenie Republi­ki przez zagranicznych interwentów ujawniło olbrzymi wpływ, jaki na rząd wywierają „nauki sztuki uprawiane i doskonalone przez wolny naród”. Podobnie i Komitet Ocalenia Publicz­nego zdawał sobie dobrze sprawę ze znaczenia tego, co nazwano „mobilizacją uczonych”, a co było rezultatem ścisłego sojuszu między uczo­nymi a rządzącymi, którzy doprowadzili do zło- żenią losów młodej francuskiej Republiki w ręce uczonych tej miary co Lavoisier, Carnot, Monge i wielu innych nie mniej wybitnych. Natomiast po ogłoszeniu stanu wojennego utworzono przy Komitecie — jak czytamy w protokóle — „ko­misję złożoną z czterech obywateli biegłych w chemii i mechanice i powierzono im prowa­dzenie badań nad zastosowaniem nowych środ­ków obronnych”.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)