DOŚWIADCZENIE HISTORYCZNE

Doświadczenie historyczne dowodzi, że rozwój nauki jest procesem ciągłym, dokonującym się według specyficznych reguł, gdyż proces myśle­nia może być co prawda wywołany przez róż­nego rodzaju czynniki zewnętrzne, ale raz roz­poczęte myślenie ma swe wewnętrzne prawa. To samookreślanie twórczości dokonuje się w miarę jej postępów i bardzo trudno udaje się przewidzieć jego przebieg. Przyszłości nauki nie odkryje żadna refleksja, choćby nawet genialna, gdyż jej właściwością jest to, że objawia się nam dopiero podczas dokonywania badań. Toteż, jeśli przytoczone wyżej przesłanki ro­zumowania są trafne, wniosek jest następujący: organizowanie i koordynacja badań naukowych staje się w coraz większej mierze odrębną dy­scypliną naukową, której znaczenie wzrasta z dnia na dzień, a naukowe sterowanie nauką, złożone w ręce specjalistów tej dziedziny jest — jak się zdaje — jedynie skuteczną terapią scho­rzeń, na które cierpimy.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)