DOŚWIADCZENIE ORGANIZATORÓW

Doświadczenie wielu organizatorów nauki daje nam dobre su­gestie, w jakim kierunku powinno iść rozwiąza­nie tego problemu — należy podtrzymywać du­żą chłonność społeczności naukowej, jeśli chodzi o nowe idee, życzliwe zainteresowanie tymi ide­ami oraz twórczą śmiałość w stosowaniu no­wych metod. Obecność tych cech jest ilustracją „rozsądnego wieku” społeczności naukowej. Ważnym czynnikiem rozwoju potencjału nau­kowego jest optymalne wykorzystanie kadry. Związek Radziecki ma dobrze rozwinięty system szkolnictwa wyższego, a zwłaszcza specjalistycz­nego, w którym nauczanie nauk przyrodniczych i technicznych zajmuje wiele miejsca. Wiele ty­sięcy specjalistów mogących wykonywać pracę ściśle naukową pracuje w dziedzinie gospodarki narodowej.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)