DOŚWIADCZENIE UBIEGŁYCH LAT

Doświadczenie lat ubiegłych uczy, że spo­łeczeństwo czy też jego reprezentanci i działa­cze polityczno-administracyjni nie potrafią ma­ksymalnie wykorzystać nauki, jeśli czynią z niej jedynie podległy instrument i wiążą ją ścisły­mi ograniczeniami. W naszych czasach społecz­ności uczonych nie mogą działać w oderwaniu od życia społecznego, pozbawione możliwości śle­dzenia procesu wprowadzania w życie osiągnię­tych rezultatów i nie mając prawa wypowiedze­nia się na ten temat. Taka pozycja, którą można nazwać — w przeciwieństwie do autonomii cał­kowitej — autonomią względną, zakłada, że działalność naukowa tych sprzeczności jest w pewnym sensie ograniczona przez wpływy ze­wnętrzne, lecz niezależna w innym aspekcie tej sprawy: chodzi mianowicie o ograniczenia natu­ry administracyjnej i ideologicznej, narzucane niekiedy przez osoby nie mające nic wspólnego z wiedzą i badaniami naukowymi.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)