DROGA DO PRZEMIAN

Nie tylko jednak ta droga prowadzi do prze­mian dotychczasowego charakteru szkolnictwa wyższego. Ten sam skutek ma coraz ściślejsza współpraca z przemysłem oraz działalność usłu­gowa wykonywana na zlecenie państwa. Jest ona szczególnie widoczna w Stanach Zjednoczo­nych, gdzie uczelnie były tradycyjnie powiąza­ne z różnymi agencjami rządu federalnego, który najczęściej bezpośrednio finansuje cały system prac zleconych. W Anglii co prawda nie jest to zjawisko aż tak powszechne, a finanso­wanie dokonywane jest zazwyczaj pośrednio, ale dawno już minęły czasy, kiedy to jeden z dzie­kanów mógł w 1961 r. odrzucić ofertę przemysłu dotyczącą wykonywania prac zleconych przez uniwersytet oxfordzki i dorzucić takie oto sło­wa: „Ten uniwersytet przetrwał czasy papieża, czasy władzy królewskiej i czasy triumfu syste­mu kapitalistyczego, a będzie funkcjonował jeszcze długo po całkowitym zaniku tego syste­mu” .

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)