DWIE ZASADY

Dwie za­sady wysuwały się jednak zdecydowanie na czo­ło: planowania i struktury organizacyjnej życia naukowego. Aby móc sprostać olbrzymim zada­niom w tej mierze, trzeba było przede wszystkim zebrać możliwie dokładne dane dotyczące istnie­jącego stanu rzeczy oraz zgromadzić materiały ilustrujące aktualne zasoby intelektualne całe­go kraju. Toteż począwszy od 1921 r. pracow­nicy Akademii Nauk dokonali (niekiedy w bar­dzo niesprzyjających warunkach) wielkiej pracy polegającej na statystycznym ujęciu całego po­tencjału naukowego Związku Radzieckiego. Opracowany pod przewodnictwem specjalnej komisji tom ukazał się w 1930 roku i zawierał m. in. przegląd 1227 placówek naukowych, 151 wyższych uczelni, instytutów badawczych, to­warzystw naukowych itd.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)