DYLEMATY POLITYKI NAUKOWEJ

Przypomnienie tych kilku faktów było ko­nieczne dla zrozumienia atmosfery, w jakiej kształtują się społeczności uczonych tych kra­jów. Dodać jeszcze można, że procesowi temu towarzyszy często obojętność poważnej części tamtejszej ludności, którą ponadto cechuje swo­isty fatalizm powiązany ze sceptycyzmem co do możliwości zmian na lepsze. Nie oznacza to, że po uzyskaniu niepodległości kraje te popadły w marazm, gdyż było przeciwnie: zapanowało wówczas powszechne przekonanie o koniecznoś­ci szybkiego rozwoju gospodarczego i społecz­nego; trudności jednak okazały się tak duże, iż tylko niektóre kręgi ludności ciągle dążą do osiągnięcia tych celów — w ich liczbie znajdu­ją się przede wszystkim pracownicy naukowi.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)