DYLEMATY UCZONYCH

Jeżeli się zważy, że przybliżona liczba ludności tych państw położonych w Afryce, Azji i Ameryce Południowej — wyniesie w roku 2000 niemal 4 miliardy, podczas gdy łączna licz­ba mieszkańców Europy (wraz ze Związkiem Radzieckim) i Ameryki Północnej wynosić wów­czas będzie około 1 miliarda 300 milionow , problem nabiera odpowiednich proporcji. Sta­nie się on jeszcze bardziej zrozumiały, gdy przy­pomnimy sobie dwa fakty: że 1/6 (przeważnie białej) ludności, jaka zamieszkuje nasz glob, dysponuje dziś 80 prcc. dochodów ogólnoświatowych i wykorzystuje 90 proc. energii wytwarzanej w święcie;— że wymiana handlowa między krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się wykazuje co­raz gwałtowniejszy spadek eksportu z tych ostatnich i ich wzrastające zadłużenie . Wnio­sek jest jasny: kraje bogate stale się bogacą, ubogie — stale ubożeją.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)