DZIAŁANIE SYSTEMU

Nie oznacza to, oczywiście, że system działa bez za­rzutu zarówno w zakresie podstawowych badań na najwyższym poziomie, jak i w dziedzinie szkolenia młodych pracowników nauki. Prze­ciwnie — zależność od pomocy finansowej władz federalnych rodzi przerost badań nie tyle prak­tycznych, co praktycystycznych, koncentracja ośrodków zagraża pluralistycznemu systemowi szkolnictwa USA itd. Jednakże nadzieje znale­zienia środków zaradczych wiąże się w tym kra­ju nie z postulatami całkowitej zmiany istnieją­cego stanu rzeczy, lecz z doskonaleniem dotych­czasowych metod szkolenia studentów oraz kształcenia zawodowego pracowników nauko­wych  przez powiązanie wyższych uczelni z róż­nego rodzaju instytutami badawczymi.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)