FORMOWANIE PERSONELU

Dane świadczą o szybkim tempie formowania się personelu naukowego. Jeżeli w r. 1940 przy­padało 5 pracowników naukowych na każde 10 000 ludności kraju, to w r. 1950 było ich już 9, a w r. 1967 — ponad 32. Ostatnie wskaźniki znacznie przewyższają odpowiednie dane doty­czące potencjału naukowego w innych krajach rozwiniętych.Porównawcza charakterystyka obecnego tem­pa wzrostu liczby naukowców w różnych kra­jach na całym świecie wskazuje, że w Związku Radzieckim odpowiedni wskaźnik (podwajają­cy się co 7 lat) jest dwukrotnie większy niż w krajach Europy zachodniej (podwajający się co 10 lat). Szczególnie duże tempo wzrostu przy­pada w ZSRR na okres powojenny, kiedy to obserwujemy podwajanie się co 4—5 lat.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)