FORMOWANIE SYSTEMU

Pomimo licznych transformacji i mniej lub bardziej przejściowych kryzysów, uniwersytet pozostał w większości krajów tą formą społecz­ności uczonych, która najściślej wiąże się z roz­wojem intelektualnym społeczeństw. Jest tak przede wszystkim dlatego, że ciągle jeszcze wią­że on nauczanie z badaniem naukowym, a więc dostarcza nauce nowych pracowników, a to de­cyduje o rozwiązywaniu nowych problemów. Uniwersytety znajdują co prawda coraz poważ­niejszych konkurentów w akademiach, instytu­tach badawczych i laboratoriach, ale droga do tych instytucji wiedzie właśnie przez uniwersy­tety. Skutkiem tego kwestia rekrutacji studen­tów wyższych uczelni jest jednym z kluczowych problemów doby obecnej.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)