GENEZA OBECNEGO STANU

Jeśli więc studium o nowożytnych społecz­nościach uczonych miało — w intencji inicjato­rów kojarzyć kilka aspektów współczesnego naukoznawstwa, a w ich liczbie także historycz­ny i praktyczny (tj. związany z szeroko pojętą polityką naukową), zwrócić trzeba uwagę że hi­storyczne aspekty tego zagadnienia odegrały dość znaczną rolę, skoro z inicjatywą badań wy­stąpiła właśnie ta sekcja Unii, której celem jest badanie historii nauki. Z drugiej jednak strony chodzi o takie przede wszystkim studia, które mają zadanie wyjaśnić genezę obecnego stanu rzeczy, tj. o historyczne naświetlenie węzłowych wydarzeń wiążących się z genezą, rozwojem i przekształcaniem się różnorodnych form współdziałania ze sobą osób i instytucji koncen­trujących swe wysiłki na uprawianiu nauki.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)