GLORYFIKOWANIE PRAKTYKI

Gloryfikowanie praktyki w przeciwień­stwie do teorii i działalności jako przeciwień­stwa myśli, stawia twórczą działalność umysło­wą w pozycji średniowiecznej filozofii trakto­wanej jako „służebnica teologii”. W tym ujęciu teoria i nauka mają służyć praktyce i jeśli ta jest słuszna — uważana jest za jedyną działal­ność wartościową. Taka prymitywna koncepcja stosunku teorii do praktyki, działania do myśli czy też realizacja do projektu budzi sprzeciw każdego twórczego umysłu.Konflikt między światem nauki nowoczesnej klimatem ideologicznym władzy ma podłoże w podstawowych różnicach istniejących w men­talności tych dwóch światów. Krytycyzm, rela­tywizm, sceptycyzm, nieprawowierność — to czynniki określające nowożytną naukę, która opracowuje koncepcje i teorie oraz systemy or­ganizacji racjonalnej i technicznej, lecz traktu­je je jako propozycje i problemy do zrewidowa­nia.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)