GŁÓWNA TRUDNOŚĆ

Główna trudność synchro­nizacji polega jednak na tym, że dynamika obu partnerów wykazuje tendencje ukierunkowane odwrotnie: nauka zmierza do ciągłej zmiany, a struktura organizacyjna do petryfikacji i bez­władu. Stąd rodzą się nowe pomysły takiego wy­szkolenia „administratorów naukowych”, którzy byliby zdolni stworzyć strukturę organizacyjną zapewniającą sprzyjające warunki pracy nau­kowej. Ten „plan minimum” zmierza więc tylko do usprawnienia organizacyjnego kierowania nauką, podczas gdy „plan maksimum” przewi­duje także i rozwiązanie zagadnienia meryto­rycznego kierowania badaniami naukowymi.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)