GOSPODARKA PAŃSTWOWA

Pojęcie gospodarki państwowej także rozu­miane jest tu szeroko i obejmuje nie tylko pro­blemy ekonomiczne, ale również cały kompleks zagadnień wiążących się z racjonalnym kształto­waniem współdziałania w ramach organizacji państwowej; w tym rozumieniu prawidłowa gos­podarka surowcami i wytworami przemysłu jest równie ważna jak racjonalne gospodarowanie wytworami kultury i nauki. Reglamentacja pro­cesów ekonomicznych, kulturowych i nauko­wych stała się dziś koniecznością, podobnie jak koniecznością jest różnorodność form tej regla­mentacji w zależności od rodzaju wytwórców zjawisk będących przedmiotem zainteresowa­nia; można w przybliżeniu przewidzieć ilość wy­dobywanego w ciągu roku węgla w kopalni lub nawet w całym zagłębiu węglowym, nie można jednak wyznaczyć terminu, w jakim chcielibyś­my, aby dokonany został wynalazek techniczny lub naukowe odkrycie.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)