GOSPODAROWANIE POTENCJAŁEM

W kilkanaście lat później, pisząc książkę O   przyszłości nauki, formułował Renan m. in. postulat publicznego gospodarowania potencja­łem naukowym państwa i domagał się^ ustano­wienia takich zasad państwowej polityki nauko­wej, które pozwalałyby czynić w pierwszym rzędzie zadość wymogom nauki. Swe postulaty uzasadniał Renan tym, że kredyty osób prywat­nych nie wystarczają na budowę obserwatoriów, bibliotek i zakładów naukowych. „Od chwili — pisał — gdy religijność ludzka przybrała formę naukową i zracjonalizowaną, to wszystko, co on­giś państwo przeznaczało na uprawianie kultu, teraz powinno przypaść nauce (…). Nie będzie więcej budżetów poszczególnych wyznań reli­gijnych, lecz budżet nauki i sztuki”

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)