HIERARCHICZNA ORGANIZACJA

Hierarchiczna organizacja świata naukowego, w którym pracują badacze, ukazuje im w pew­nym momencie ich miejsce, każe im podporząd­kować się woli zwierzchników i okazywać wła­dzom należny szacunek. W tych warunkach im młodszy jest naukowiec, tym niższe zajmuje stanowisko, ma mniej szans na włączenie jego projektów do programów naukowych zatwier­dzonych przez laboratorium. W rezultacie woli czasem poświęcić swoją energię na poprawienie swego położenia i pozycji społecznej, zanim wy­stąpi z pomysłami nowymi i oryginalnymi. Sta­ra się żyć w zgodzie ze zwierzchnikami zamiast szukać czegoś nowego i zejść z utartych ścieżek. Postawa taka spowodowana jest być może świa­domością, że każdy oryginalny pomysł opraco­wany i wylansowany przez młodego naukowca byłby firmowany przez jego zwierzchników, po­nieważ ich nazwiskiem zostałyby opatrzone pu­blikacje i wyniki badań.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)