HISTORIA NAUKI

Historia nauki wykazuje, że konflikty takie istniały niemal zawsze i wszędzie, że na­silenie ich wzrastało w czasach dla nauki prze­łomowych i że przybierały one w różnych epo­kach różnorodną postać. Pierwszą nowożytną pracą socjologiczną, która zawierała analizę sy­tuacji, jaka wytworzyła się w latach trzydzies­tych bieżącego stulecia w Rzeszy Niemieckiej w okresie krystalizowania się tam nazizmu jest  uczonego R. K. Mertona pt. Science and Social Order, zamieszczony w je­go książce Social Theory and Social Structure opublikowanej w Nowym Jorku w 1957 roku! Ukazał on konflikt między intelektualistami a władzą sprawowaną przez monopolistyczną partię, która pragnęła siłą narzucić swój świato­pogląd wszystkim mieszkańcom państwa, w tym także i uczonym, odpowiedzialnym w myśl tych zasad za kształtowanie światopoglądu szerokich mas i powołanym nie do szukania prawdy, lecz do „demaskowania” rzekomych fałszów odmien­nych ideologii.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)