HISTORYCZNE ROZWAŻANIA

Warto rozpocząć historyczne rozważania od zwrócenia uwagi, że problem należy do rzędu tych, w których nauka bierze za przedmiot re­fleksji samą siebie tj. że zajmować się będziemy naukową analizą powstawania, przemian i zani­ku pewnych form organizacyjnych, jakie w róż­nych czasach wiązały się z uprawianiem nauki, a jakie dziś stanowią przedmiot badań specjali­stów zajmujących się rozwojem nowożytnego życia intelektualnego. Obserwując te procesy, możemy stwierdzić, że społeczność uczonych istniała zawsze tam, gdzie istniała nauka, lecz że w każdej epoce przybierała odmienną postać: stąd dzisiejsza społeczność uczonych nie jest ni­czym innym jak odmianą pradawnych „stowa­rzyszeń” czy też „bractw” mających przez dłu­gie wieki charakter mniej lub więcej religijny, a więc będących czymś w rodzaju „wspólnoty”.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)