INSTYTUCJE ZAJMUJĄCE SIĘ POLITYKĄ NAUKOWĄ

Nic więc dziwnego, że instytucje zajmujące się polityką naukową  mnożą się jak grzyby po deszczu. Nie licząc raczej drugorzędnych szcze­gółów, ich zainteresowanie skupia się na nastę­pujących dwóch zagadnieniach: kompletowanie możliwie pełnej dokumentacji ułatwiającej orientację w zakresie zarządzania nauką i kry­tyczna ocena publikacji na ten temat. Do tego dołącza się potrzeba dokonywania obliczeń da­nych statystycznych oraz innych informacji gro­madzonych przez różne ośrodki oraz wymiana doświadczeń pomiędzy tymi ośrodkami. Gdy jednak do niedawna w centrum uwagi znajdo­wał się problem metod, obecnie jest nim pro­blem celów racjonalizacji polityki naukowej. Pochodzi to stąd, że dziś nie tylko nauka jest planowana, ale i cała organizacja społeczeństwa planowana jest często tak, aby ustokrotnić owo­ce naukowych dociekań.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)