INSTYTUTY BADACZE

Personel ten wchłoną instytuty badawcze lub zakłady naukowe, gdzie naukowcy będą pra­cować w imię postępu nauki lub też — pozo­stanie bez pracy i wyemigruje. W rzeczywistoś­ci właśnie taki stan rzeczy istnieje w Indiach i państwo nie może doprowadzić do tego, aby zapewnić samodzielność krajowym badaniom naukowym. Podobne dylematy — jak stwierdza A. B. Zah- lan, profesor uniwersytetu libańskiego w Bej­rucie — dręczą także kraje świata arabskiego, liczącego dziś około 120 milionów ludności. Szczególnie paląca stała się tu kwestia „drenażu mózgów”, toteż od niej zacząć trzeba prezenta­cję problemu. Okazuje się bowiem, że w kra­jach arabskich ogólna liczba absolwentów wyż­szych uczelni wynosi obecnie 600 000, studiuje zaś około 300 000 studentów w kraju, oraz ok. 30 000 za granicą, w tym 7000 w Stanach Zjed­noczonych oraz głównie we wschodniej i za­chodniej Europie; roczna liczba emigrujących do krajów rozwiniętych wynosi ok. 10—20% stu­diujących za granicą oraz 1% spośród studiują­cych na uczelniach krajowych.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)