ISTNIEJĄCE AKADEMIE

Istniejące wtedy (w XVI wieku) akademie włoskie znały raczej wymianę myśli aniżeli realną współpracę, a Franciszek Bacon marzył o istnieniu w Domu Salomona ta­kiej organizacji badań, która polegała na prze­dłużaniu wysiłków indywidualnych, a nie na współdziałaniu zespołowym (kolejni badacze mieli kontynuować pracę poprzedników od mo­mentu, gdzie ci ją zakończyli). Dopiero Royal Society, Academie Franęaise oraz nowo tworzo­ne akademie w Italii oznaczały dokonanie pierwszych — czasem jeszcze bardzo niedosko­nałych — kroków zmierzających do powiązania poczynań społeczności uczonych z państwem, co zapoczątkowało erę nowożytnych form współ­działania w podwójnym sensie: między nauką a państwem i w obrębie samych społeczności uczonych.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)