JEDNOZNACZNY WNIOSEK

Jednakże ogól­ny wniosek jest jednoznaczny: tylko wysoki sto­pień intelektualnych umiejętności stanowić mo­że rękojmię, że państwo będzie rządzone spraw­nie i zgodnie z wymogami dobra powszechnego. , Wszelkie jednak kluczenie i resztki staro- swieckosci autora znikają, gdy omawia drugi pożytek, jaki przynosi uprawianie nauki tj ten­dencję poddawania spornych problemów pod dyskusję. Zdaniem Sprata dwie są instytucie, których racja bytu zawisła całkowicie od możli­wości swobodnego dyskutowania: szkoły wszel­kich stopni oraz państwo. Człowiek niewykształcony jest uparty i nie daje się przekonać, toteż nic dziwnego, że tępi wszelką dyskusję. Co więcej: zamiast argumen- ow skłonny jest posługiwać się przymusem po to, aby zapewnić sobie posłuch.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)