JESZCZE SZERSZY ZASIĘG

Jeszcze szerszy zasięg mają studia podyplomowe — np. Uniwer­sytet Kalifornijski w 1963 r. miał na specjal­nych kursach letnich i weekendowych około 200 tysięcy słuchaczy, skutkiem czego w stanie tym (liczącym ok. 17 milionów mieszkańców) centrum to udoskonaliło kwalifikacje zawodowe co trzeciego pracownika i co szóstego lekarza stanowego. Niezwykle rozbudowany jest wresz­cie system doskonalenia absolwentów na dodat­kowych studiach letnich: w 1965—66 objął on około 30% ogółu absolwentów, tj. około 1,3 mi­liona osób. O daleko posuniętym zróżnicowaniu systemu amerykańskiego świadczyć też może sa­ma związana z nim terminologia, która zna ta­kie pokrewne pojęcia, jak np. specialized trai- ning, refrescher training, accelerated training, retraining, updating itp.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)