KADRA NAUKOWA

W obu tych krajach obserwować więc można zarówno po­ważny wzrost kadry naukowej, jak i przede wszystkim gwałtowne powiększanie się liczby studentów, spośród których rekrutuje się naj­więcej osób poświęcających się twórczości i dzia­łalności naukowej. Podobne zjawiska zachodzą i w innych krajach.I jeszcze jedną zmianę, tym razem już „jakoś­ciową”, notują specjaliści od socjologicznej ana­lizy zawodów intelektualnych. Oto we wszyst­kich krajach przemysłowo rozwiniętych, a tak­że w tych krajach rozwijających się, które osiągnęły już pewien stopień uprzemysłowienia, prymat przechodzi stopniowo, lecz stale w ręce osób uprawiających zawody „naukowe” i „tech­niczne”, podczas gdy rola zawodów „humani­stycznych” i „prawniczych” maleje; innymi sło­wy: miejsce filozofa i adwokata zajmuje coraz częściej uczony i inżynier.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)