KATALIZATOR PRZEMIAN

Katalizatorem przemian okazał się wybuch I wojny światowej w 1914 r., kiedy to strony walczące zmuszone były powiązać większość swego potencjału naukowego z potrzebami mili­tarnymi. Zanim inne kraje poczęły je naślado­wać, Stany Zjednoczone dały przykład tego ro­dzaju postępowania, tworząc w 1914 r. specjal­ny urząd do spraw badań naukowych i rozwoju (Office of Scientific Research and Development), którego naczelnym zadaniem było „słu­żyć jako ośrodek mobilizacji pracowników nau­kowych i potencjału krajowego w celu zapew­nienia możliwie najlepszego ich wykorzystania oraz zastosowania rezultatów badań nauko­wych dla obrony kraju” .

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)