KAŻDE NOWOCZESNE PAŃSTWO

Odtąd nieraz zmieniała się w Związku Ra­dzickim taktyka planowania badań naukowych, ale strategia pozostała ta sama. G. Dobrow pod­kreśla, że każde nowoczesne państwo określa swój stosunek do postępu naukowego zarówno w programach partii rządzących, jak i w oświad­czeniach szefów państw, a zasada planowania rozwoju nauki w oparciu o określone zasady strategiczne występuje dziś w programach spo­łecznych wszystkich krajów świata. Stąd ogól­ną charakterystykę rozwoju radzieckiej nauki rozpoczyna Dobrow od stwierdzenia, że było to konsekwentne przekształcanie się indywidual­nej pracy uczonych w zorganizowaną społecz­ność ludzi nauki, co wiąże się przede wszystkim z tendencją rozwojową, jaka charakteryzuje no­woczesną rewolucję naukowo-techniczną. Stwierdzając lawinowe narastanie liczebności uczonych we wszystkich republikach Związku Radzieckiego, Dobrow pisze, że obecnie nie ma żadnej wątpliwości, iż nauka jest najbardziej gwałtownie rozwijającym się elementem współ­czesnego społeczeństwa.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)