KILKA LAT PÓŹNIEJ

W kilka lat później powstanie Związku Ra­dzieckiego stało się wydarzeniem, które ozna­czało początek nowej ery w dziejach polityki naukowej. Odtąd, modyfikując dawne instytu­cje, kraje kapitalistyczne z jednej strony, z dru­giej zaś państwa socjalistyczne, tworząc nowe formy życia naukowego — dokonały zasadni­czego przekształcenia stosunków pomiędzy spo­łecznościami uczonych i państwem: subsydiowa­nie badań naukowych ustąpiło miejsca takiej po­lityce wobec nauki, której celem jest powiązanie życia naukowego z potrzebami państwa. Ta gruntowna przemiana nie mogła się odbyć bezkonfliktowo, toteż ostatnie półwiecze bieżą­cego stulecia było okresem tworzenia się w obrę­bie zarówno kapitalistycznego, jak i socjali­stycznego systemu nowego układu stosunków między „nauką” a „państwem”.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)