KLASYCZNY PRZYKŁAD

Klasycznym tego przykładem jest rozbudowa nauki na Ukrainie, będąca ilustracją zastosowa­nia zasad celowej, racjonalnej organizacji re­gionalnych ośrodków naukowych. W poszukiwa­niu dróg optymalnego wykorzystania potencja­łu naukowego Ukraińskiej Socjalistycznej Re­publiki Radzieckiej punktem wyjścia były ogólnoradzieckie, a nie lokalne interesy, ponieważ potencjał naukowy tej republiki stanowi jedną siódmą potencjału naukowego całego kraju, po­tencjał demograficzny -— jedną piątą, potencjał ekonomiczny — jedną czwartą. Jest także rzeczą oczywistą, że zadania ośrodka naukowego mogą być rozwiązane w sposób skuteczny tylko w ska­li całego kraju, w oparciu o zasady jednej i jed­nolitej polityki państwowej, dotyczącej zarów­no jego nauki, jak i techniki.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)