KOLEJNE ZAGADNIENIE

Wart o zająć się z kolei zagadnieniem wzorców organizacyjnych i efektywności pracy badaw­czej. Ludzie nauki pracujący w zakładach badawczych, są podzieleni na grupy według spe­cjalności System ten jest oparty na hierarchii stanowisk i wynagrodzeń. Każdy nowy pomysł lub propozycja badawcza musi przebyć drogę urzędową: każdy badacz musi uzyskać poparcie swego zwierzchnika, który z kolei stara się o nie u osoby postawionej wyżej. Kierownik oddziału prosi o zezwolenie dyrektora, który ze swej strony obowiązany jest do zatwierdzenia swej decyzji przez komitet programów naukowych, a potem przez radę wykonawczą laboratorium. Po uzyskaniu zgody rady wykonawczej, prace mogą zostać rozpoczęte pod warunkiem, że cho­dzi tylko o badania w pełnym tego słowa zna­czeniu, ponieważ jeśli chodzi o prace rozwojowe wymagające wysokich nakładów pieniężnych należy uzyskać zgodę dyrektora generalnego i organu kierowniczego.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)