KOMPLEKS PARAMETRÓW

W skrócie można tę odpo­wiedź sformułować jak następuje: chodzi o to, by zapewnić efektywne funkcjonowanie dostęp­nych twórczych sił nauki przy zagwarantowaniu optimum wzrostu potencjału naukowego w celu osiągnięcia naukowo uzasadnionych celów po­stępu naukowo-technicznego. Jest to oczywiście problem złożony, ale stanowiący jedność, przy czym harmonijne jego rozwiązanie stanowi gwa­rancję sukcesu całej organizacji nauki.Zagadnienie potencjału naukowego zasługuje tu na szczególną uwagę ze względu na jego związek ze strukturą społeczności uczonych. Po­jęcie to określamy jako kompleks parametrów charakteryzujących możliwości jakiegoś syste­mu naukowego w dziedzinie rozwiązywania dzi­siejszych i przyszłych zadań rozwoju naukowo- -technicznego. Tak więc zagadnienie potencjału naukowego polega na stworzeniu konkretnych warunków mających na celu zaspokojenie po­trzeb społeczeństwa i wcielenie w życie tych możliwości, jakie niesie ze sobą postęp technicz­ny.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)