KONTROLA NAD SYSTEMEM

Ministerstwo Szkolnictwa, rozcią­gające kontrolę nad systemem nauczania w ca­łym kraju, zdawało sobie sprawę z korzyści pły­nącej z posługiwania się językiem obcym w no­wo otwieranych wydziałach instytutów szkol­nictwa wyższego. Decyzją rządu wprowadzono wówczas jako wykładowy język angielski, a stu­dentom znającym język francuski, niemiecki bądź flamandzki zezwalano na podejmowanie studiów na kierunkach politechnicznych i gór­niczych.W latach siedemdziesiątych XIX w. nastąpiła zmiana kierunków: prowadzone dotychczas w języku francuskim wykłady politechniczne za­stąpiła fizyka, a miejsce górnictwa zajęła che­mia wykładana w języku niemieckim, przy czym na obu kierunkach zmniejszyła się liczba słu­chaczy.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)