LICZBA NAUKOWCÓW

Liczba naukowców, którzy opuszczają uniwer­sytety i porzucają pracę w przemyśle jest znacz­na, niewielu tylko opuszcza laboratoria pań­stwowe. Rekrutacja nowych pracowników od­bywa się zwykle wewnątrz danego sektora, nie dotyczy to jednak laboratoriów państwowych. Pomimo wysokich pensji oferowanych przez przemysł naukowcy zmieniający pracę szukają zajęcia właśnie w takich laboratoriach. Zja­wisko to wzrasta wraz z wiekiem uczonych i w miarę zdobywania tytułów, a jego przyczy­ny należy szukać w chęci uzyskania wyższych zarobków i znalezienia lepszych możliwości pro­wadzenia prac badawczych.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)