LICZENIE NA POMOC

Dlatego właśnie kraje te bardzo liczą na pomoc ze strony instytucji o charakterze międzynarodowym, przy czym chodzi nie tylko o  pomoc finansową — choć odgrywa ona nieraz rolę decydującą — lecz o podejmowanie akcji mających na celu zintegrowanie różnorodnych poczynań w skali ponadnarodowej. Nawoływał do tego w 1964 r. Plan Lagos, a ostatnio, w li­stopadzie 1972 r., Deklaracja z Limy, podpisana przez 95 państw Trzeciego Świata. Dokonano w tym zakresie wiele, głównie dzięki Afrykań­skiej Komisji Ekonomicznej działającej przy ONZ (United Nations Economic Commission for Africa) oraz UNESCO. Ciekawy eksperyment podjęty został przed kilku laty 19 przez Między­narodowy Ośrodek Fizyki Teoretycznej w Trieś­cie, którym zarządza UNESCO wspólnie z Mię­dzynarodową Agencją Energii Atomowej; oto pracownicy naukowi z krajów Trzeciego Świa­ta mogą w charakterze tzw. „członków stowa­rzyszonych” spędzić w tym ośrodku trzy mie­siące w roku, przy czym nie przestają być ak­tywnymi^ pracownikami swych macierzystych instytucji (w 1969 r. przebywało w Trieście 33 takich „członków stowarzyszonych” z 18 kra­jów Afryki, Azji i Ameryki Południowej).

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)