LUDZIE NAUKI

Wybitny przyrodnik W. Wernadski, który bardzo przyczynił się do tworzenia teorii i prak­tyki organizacji życia naukowego w dawnej Ro­sji, pisał — jak przypomina Dobrow — w 1916 r. w ówczesnym Piotrogrodzie: „Nigdy nie dysku­towaliśmy sprawy organizacji nauki i badań państwowej sieci naukowych instytutów badaw­czych. Problem ten jako taki nigdy nie był uzna­ny za sprawę państwową”. A w dalszym ciągu, wyrażając myśli wybitnych uczonych tego okre­su na temat konieczności zjednoczenia wysiłków i interesów nauki akademickiej i uniwersytec­kiej z zadaniami w dziedzinie zwiększenia sił produkcyjnych kraju, stwierdzał z ufnością: „Wiemy, że w rezultacie różnorodnych wysił­ków utworzona zostanie całość organizacyjna, ponieważ nauka jest jedna i niepodzielna.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)