MAŁE GRUPY NAUKOWCÓW

Małe grupy naukowców reprezentujących wszystkie dyscypliny naukowe rozproszyły się więc w instytucjach naukowych ich krajów. Tworzą one to, co zasługuje jedynie na miano zalążkowych czy też wręcz „embrionalnych” społeczności uczonych, których minimalizm mu­si zostać rychło przezwyciężony, aby kraje świa­ta arabskiego mogły osiągnąć bodaj średni po­ziom życia intelektualnego i zapewnić sobie na­leżyty rozwój ekonomiczny. Jakie istnieją możliwości rozwojowe w tych krajach? Zacząć trzeba od stwierdzenia, że obecnie w większości uniwersytetów arabskich panuje apatia, a zajęcia w tych uczelniach (szczególnie prace laboratoryjne) reprezentują żałośnie niski poziom. Kłopoty administracyjne pochłaniają codzienny wysiłek i są sprzężone z indywidualnym poziomem intelektualnym członków katedry, której kierownik musi nieraz okazywać zdolności strategiczne w celu podnie­sienia poziomu pracy.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)